ரேஞ்சை உயர்த்தி கொண்ட ஹூண்டாய் கோனா.. எவ்வளவு அதிகரிச்சிருக்கு தெரிஞ்சா ஆச்சரியப்படுவீங்க..!

ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் மின்சார காரான கோனா அதன் ரேஞ்சை அதிகரித்துக் கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

ரேஞ்சை உயர்த்தி கொண்ட ஹூண்டாய் கோனா.. எவ்வளவு அதிகரிச்சிருக்கு தெரிஞ்சா ஆச்சரியப்படுவீங்க..!
ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் மின்சார காரான கோனா அதன் ரேஞ்சை அதிகரித்துக் கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.