ரெட்மி நோட் சீரிஸ் பிரியர்களா நீங்கள்., இன்று அறிமுகமாகும் Redmi note 9s!

ரெட்மி நிறுவனத்தின் redmi note 9S போனானது இன்று இரவு இந்திய நேரப்படி 8 மணிக்கு வெளியாகிறது.

ரெட்மி நோட் சீரிஸ் பிரியர்களா நீங்கள்., இன்று அறிமுகமாகும் Redmi note 9s!
ரெட்மி நிறுவனத்தின் redmi note 9S போனானது இன்று இரவு இந்திய நேரப்படி 8 மணிக்கு வெளியாகிறது.