ரெனோ டஸ்ட்டர் பிஎஸ்-6 பெட்ரோல் மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்... டீசல் மாடலுக்கு 'கல்தா'!

ரெனோ டஸ்ட்டர் எஸ்யூவியின் பிஎஸ்=6 மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

ரெனோ டஸ்ட்டர் பிஎஸ்-6 பெட்ரோல் மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்... டீசல் மாடலுக்கு 'கல்தா'!
ரெனோ டஸ்ட்டர் எஸ்யூவியின் பிஎஸ்=6 மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.