ரெனோ மாடலின் அடுத்தக்கட்ட போன்: சைலண்டா வேலைய பார்க்கும் ஒப்போ!

ஒப்போ நிறுவனத்தின் புதிய மாடல் ரெனோ 3 ஏ ஸ்மார்ட்போனுக்கு பணியில் அந்த நிறுவனம் இறங்கியுள்ளதாக அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

ரெனோ மாடலின் அடுத்தக்கட்ட போன்: சைலண்டா வேலைய பார்க்கும் ஒப்போ!
ஒப்போ நிறுவனத்தின் புதிய மாடல் ரெனோ 3 ஏ ஸ்மார்ட்போனுக்கு பணியில் அந்த நிறுவனம் இறங்கியுள்ளதாக அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.