ரியல்மி எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போன் மாடல் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு 10

ரியல்மி எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போன் மாடல் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு 10 அடிப்படையாக கொண்ட யுஐ அப்டேட்-ஐ பெறத் துவங்கியுள்ளது, இந்த புதிய அப்டேட் பல்வேறு மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் இருக்கும் என்று தான் கூறவேண்டும். மேலும்இந்த ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சங்களைப்...

ரியல்மி எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போன் மாடல் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு 10
ரியல்மி எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போன் மாடல் ஆனது ஆண்ட்ராய்டு 10 அடிப்படையாக கொண்ட யுஐ அப்டேட்-ஐ பெறத் துவங்கியுள்ளது, இந்த புதிய அப்டேட் பல்வேறு மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் இருக்கும் என்று தான் கூறவேண்டும். மேலும்இந்த ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சங்களைப் பார்ப்போம். குறிப்பாக ரியல்மி எக்ஸ்2 வடிவமைப்பு மற்றும் கேமரா பகுதிக்கு அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த