ராயல் எண்ட்பீல்டு 650 ட்வின் பிஎஸ்6 பைக்குகளின் எக்ஸ்ஷோரூம் விலை அதிகரிப்பு...!

ராயல் எண்ட்பீல்டு நிறுவனத்தின் இண்டர்செப்டர் & கான்டினென்டல் 650 பிஎஸ்6 பைக்குகள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ராயல் எண்ட்பீல்டு டீலர்ஷிப்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் இந்த புதிய பிஎஸ்6 பைக்குகளின் அறிமுகத்தை மிக விரைவில் சந்தையில் எதிர்பார்க்கலாம்.

ராயல் எண்ட்பீல்டு 650 ட்வின் பிஎஸ்6 பைக்குகளின் எக்ஸ்ஷோரூம் விலை அதிகரிப்பு...!
ராயல் எண்ட்பீல்டு நிறுவனத்தின் இண்டர்செப்டர் & கான்டினென்டல் 650 பிஎஸ்6 பைக்குகள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ராயல் எண்ட்பீல்டு டீலர்ஷிப்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் இந்த புதிய பிஎஸ்6 பைக்குகளின் அறிமுகத்தை மிக விரைவில் சந்தையில் எதிர்பார்க்கலாம்.