ராயல் என்ஃபீல்டு வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்திற்கு!

வாடிக்கையாளர்களுக்கு சில முக்கிய அறிவிப்புகளையும், இத்தருணத்தில் மோட்டார்சைக்கிள்களை எவ்வாறு பராமரிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட வழிகாட்டு முறைகளையும் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

ராயல் என்ஃபீல்டு வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்திற்கு!
வாடிக்கையாளர்களுக்கு சில முக்கிய அறிவிப்புகளையும், இத்தருணத்தில் மோட்டார்சைக்கிள்களை எவ்வாறு பராமரிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட வழிகாட்டு முறைகளையும் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.