ரூ. 6 கட்டணத்தில் ஏசி பஸ் பயணம்... அதிரடி காட்டவிருக்கும் நகரம்... மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் மக்கள்..

அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் வாடகை வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு ஆப்பு வைக்கின்ற வகையில் மலிவு விலை ஏசி பேருந்தை குறிப்பிட்ட நகரத்தில் புகழ்வாய்ந்த அமைப்பு ஒன்று அறிமுகம் செய்திருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

ரூ. 6 கட்டணத்தில் ஏசி பஸ் பயணம்... அதிரடி காட்டவிருக்கும் நகரம்... மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் மக்கள்..
அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் வாடகை வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு ஆப்பு வைக்கின்ற வகையில் மலிவு விலை ஏசி பேருந்தை குறிப்பிட்ட நகரத்தில் புகழ்வாய்ந்த அமைப்பு ஒன்று அறிமுகம் செய்திருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.