ரூ.14.69 லட்சத்தில் ஹார்லி டேவிட்சனின் புதிய லோ ரைடர் பைக் இந்தியாவில் அறிமுகம்...

பிஎஸ்6 தரத்திற்கு அப்டேட் செய்யப்ப்பட்ட பைக்குகளை கடந்த சில வாரங்களாக ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனம் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இந்த வகையில் தற்போது இந்நிறுவனத்தின் 2020 லோ ரைடர் எஸ் பைக் இந்திய சந்தைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

ரூ.14.69 லட்சத்தில் ஹார்லி டேவிட்சனின் புதிய லோ ரைடர் பைக் இந்தியாவில் அறிமுகம்...
பிஎஸ்6 தரத்திற்கு அப்டேட் செய்யப்ப்பட்ட பைக்குகளை கடந்த சில வாரங்களாக ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனம் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இந்த வகையில் தற்போது இந்நிறுவனத்தின் 2020 லோ ரைடர் எஸ் பைக் இந்திய சந்தைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.