ரூ.85 லட்சம் விலையுள்ள பைக்கை 5லட்ச ரூபாயில் சொந்தமாக்கிய இளைஞர்! உங்களாலும் முடியும்! ஆனால் எப்படி?

இளைஞர் ஒருவர் ரூ. 85 லட்சம் மதிப்புள்ள பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தின் ஆடம்பர ரக பைக்கை வெறும் 5 லட்ச ரூபாயில் சொந்தமாக்கியுள்ளார். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

ரூ.85 லட்சம் விலையுள்ள பைக்கை 5லட்ச ரூபாயில் சொந்தமாக்கிய இளைஞர்! உங்களாலும் முடியும்! ஆனால் எப்படி?
இளைஞர் ஒருவர் ரூ. 85 லட்சம் மதிப்புள்ள பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தின் ஆடம்பர ரக பைக்கை வெறும் 5 லட்ச ரூபாயில் சொந்தமாக்கியுள்ளார். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.