வாடிக்கையாளர்களை கவர புதிய சலுகைகளுடன் களமிறங்கும் Vodafone-idea!

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான வோடபோன்-ஐடியா சந்தையில் தங்கள் இருப்பை உறுதி செய்யும் விதமாக தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறப்பு சலுகையை அறிவித்துள்ளுத.

வாடிக்கையாளர்களை கவர புதிய சலுகைகளுடன் களமிறங்கும் Vodafone-idea!
தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான வோடபோன்-ஐடியா சந்தையில் தங்கள் இருப்பை உறுதி செய்யும் விதமாக தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறப்பு சலுகையை அறிவித்துள்ளுத.