வாடிக்கையாளர் நலனில் அக்கறையுடன் செயல்படும் எம்ஜி மோட்டார்!

இந்தியாவில் கார்களை டெலிவிரி கொடுப்பதிலும், டெஸ்ட் டிரைவ் செய்ய கொடுப்பதிலும் அதிக அக்கறையுடன் எம்ஜி மோட்டார் செயல்பட உள்ளது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

வாடிக்கையாளர் நலனில் அக்கறையுடன் செயல்படும் எம்ஜி மோட்டார்!
இந்தியாவில் கார்களை டெலிவிரி கொடுப்பதிலும், டெஸ்ட் டிரைவ் செய்ய கொடுப்பதிலும் அதிக அக்கறையுடன் எம்ஜி மோட்டார் செயல்பட உள்ளது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.