விட்டாரா பிரெஸ்ஸாவை மதிப்பை கூட்டும் புதிய நுட்பத்தை கையில் எடுத்த மாருதி!

வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதல் தேர்வையும், மதிப்பையும் வழங்கும் விதத்தில் விட்டாரா பிரெஸ்ஸா எஸ்யூவியில் புதிய தொழில்நுட்ப வசதியை வழங்குவதற்கு மாருதி திட்டமிட்டுள்ளது.

விட்டாரா பிரெஸ்ஸாவை மதிப்பை கூட்டும் புதிய நுட்பத்தை கையில் எடுத்த மாருதி!
வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதல் தேர்வையும், மதிப்பையும் வழங்கும் விதத்தில் விட்டாரா பிரெஸ்ஸா எஸ்யூவியில் புதிய தொழில்நுட்ப வசதியை வழங்குவதற்கு மாருதி திட்டமிட்டுள்ளது.