வாட்ஸ்அப்-ஐ விட அதிக அம்சம் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் Mods! ஆனா ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு!

உலகெங்கிலும் சுமார் 2 பில்லியினுக்கும் அதிகமான பயனர்கள் வாட்ஸ்அப் பயன்பாட்டுச் செயலியைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். உலகின் மிகவும் பிரபலமான இந்த மெசேஜ்ஜிங் தளத்தில் ஸ்செடுலிங் மெசேஜ் அல்லது பெரிய அளவு ஃபைல்களை அனுப்பும் சில முக்கிய அம்சங்கள்...

வாட்ஸ்அப்-ஐ விட அதிக அம்சம் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் Mods! ஆனா ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு!
உலகெங்கிலும் சுமார் 2 பில்லியினுக்கும் அதிகமான பயனர்கள் வாட்ஸ்அப் பயன்பாட்டுச் செயலியைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். உலகின் மிகவும் பிரபலமான இந்த மெசேஜ்ஜிங் தளத்தில் ஸ்செடுலிங் மெசேஜ் அல்லது பெரிய அளவு ஃபைல்களை அனுப்பும் சில முக்கிய அம்சங்கள் கிடைப்பதில்லை. இதனால் பலரும் வாட்ஸ்அப் Mods செயலிகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இவற்றால் ஏற்படும் சிக்கல் என்ன என்பதை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.