வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்களில் விளம்பரங்கள்? பேஸ்புக் எடுத்த முடிவு என்ன தெரியுமா?

வாட்ஸ்அப் செயலி பொறுத்தவரை உலகம் முழுவதும் அதிகளவு மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்,குறிப்பாக இந்நிறுவனம் கொண்டுவரும் புதிய புதிய அம்சங்கள் மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வகையில் இருக்கிறது என்றுதான் கூறவேண்டும்.

வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்களில் விளம்பரங்கள்?  பேஸ்புக் எடுத்த முடிவு என்ன தெரியுமா?
வாட்ஸ்அப் செயலி பொறுத்தவரை உலகம் முழுவதும் அதிகளவு மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்,குறிப்பாக இந்நிறுவனம் கொண்டுவரும் புதிய புதிய அம்சங்கள் மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வகையில் இருக்கிறது என்றுதான் கூறவேண்டும்.