வியக்க வைக்கும் புதிய டமோன் எலெக்ட்ரிக் சூப்பர் பைக்குகள்!

வியக்க வைக்கும் சிறப்பம்சங்களுடன் இரண்டு புதிய ஹைப்பர் பைக் மாடல்களை டெமோன் நிறுவனம் வெளியிட்டு இருக்கிறது.

வியக்க வைக்கும் புதிய டமோன் எலெக்ட்ரிக் சூப்பர் பைக்குகள்!
வியக்க வைக்கும் சிறப்பம்சங்களுடன் இரண்டு புதிய ஹைப்பர் பைக் மாடல்களை டெமோன் நிறுவனம் வெளியிட்டு இருக்கிறது.