விரைவில் அறிமுகமாகிறது கூகுள் டெபிட் கார்ட்

ஆப்பிள் கிரெடிட் கார்டுகளின் வெற்றியைப் பார்த்த பின் கூகுள் நிறுவனம் டெபிட் கார்ட் அறிமுகம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது.

விரைவில் அறிமுகமாகிறது கூகுள் டெபிட் கார்ட்
ஆப்பிள் கிரெடிட் கார்டுகளின் வெற்றியைப் பார்த்த பின் கூகுள் நிறுவனம் டெபிட் கார்ட் அறிமுகம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது.