விரைவில் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வருகிறது பிஎம்டபிள்யூ ஆர்18!

பிஎம்டபிள்யூ ஆர்18 க்ரூஸர் மோட்டார்சைக்கிள் இந்திய இணையதளப் பக்கத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, விரைவில் இந்த பிரிமீயம் வகை மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

விரைவில் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வருகிறது பிஎம்டபிள்யூ ஆர்18!
பிஎம்டபிள்யூ ஆர்18 க்ரூஸர் மோட்டார்சைக்கிள் இந்திய இணையதளப் பக்கத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, விரைவில் இந்த பிரிமீயம் வகை மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.