விரைவில் வருகிறது டொயோட்டா இன்னோவா க்ரிஸ்ட்டா லீடர்ஷிப் எடிசன்!

அதிக சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட டொயோட்டா இன்னோவா க்ரிஸ்ட்டா எம்பிவி காரின் லீடர்ஷிப் எடிசன் மாடல் விரைவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது.

விரைவில் வருகிறது டொயோட்டா இன்னோவா க்ரிஸ்ட்டா லீடர்ஷிப் எடிசன்!
அதிக சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட டொயோட்டா இன்னோவா க்ரிஸ்ட்டா எம்பிவி காரின் லீடர்ஷிப் எடிசன் மாடல் விரைவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது.