வெறும் 35 ஆயிரம் ரூபாயில் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை தயாரிக்கும் பஜாஜ்...

யுலு என்ற மொபைலிட்டி ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்திற்காக மிக குறைவான விலையில் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களை தயாரிக்க பஜாஜ் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. சீன இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு மாற்றாக வெளிவரவுள்ள இந்த இ-ஸ்கூட்டர்களை பற்றி இனி இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.

வெறும் 35 ஆயிரம் ரூபாயில் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை தயாரிக்கும் பஜாஜ்...
யுலு என்ற மொபைலிட்டி ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்திற்காக மிக குறைவான விலையில் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களை தயாரிக்க பஜாஜ் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. சீன இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு மாற்றாக வெளிவரவுள்ள இந்த இ-ஸ்கூட்டர்களை பற்றி இனி இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.