வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது பிஎஸ்எல்வி சி48 ராக்கெட்

பிஎஸ்எல்வி வகை ராக்கெட்டின் 50-ஆவது ராக்கெட்டான பி‌.எஸ்.எல்.வி. சி 48 ராக்கெட்டை இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது.

வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது பிஎஸ்எல்வி சி48 ராக்கெட்
பிஎஸ்எல்வி வகை ராக்கெட்டின் 50-ஆவது ராக்கெட்டான பி‌.எஸ்.எல்.வி. சி 48 ராக்கெட்டை இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது.