விலையுயர்ந்த சொகுசு காருக்கு பதிலாக நானோ காரை பயன்படுத்தும் பிரபல நடிகை... ஏன் தெரியுமா..?

கோடியில் புரளும் திரைப் பிரபலங்கள் பல கோடி மதிப்புள்ள விலையுடைய கார்களுக்கு பதிலாக மலிவு விலை கார்களையும் பயன்படுத்தி வருகின்றார். அந்தவகையில் எந்தெந்த பிரபலங்கள் மலிவு விலை கார்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

விலையுயர்ந்த சொகுசு காருக்கு பதிலாக நானோ காரை பயன்படுத்தும் பிரபல நடிகை... ஏன் தெரியுமா..?
கோடியில் புரளும் திரைப் பிரபலங்கள் பல கோடி மதிப்புள்ள விலையுடைய கார்களுக்கு பதிலாக மலிவு விலை கார்களையும் பயன்படுத்தி வருகின்றார். அந்தவகையில் எந்தெந்த பிரபலங்கள் மலிவு விலை கார்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.