விலை உயர்வுடன் சென்னைக்கு வரும் ரிவோல்ட் ஆர்வி400 எலக்ட்ரிக் பைக்..

எலக்ட்ரிக் மோட்டார்சைக்கிள் தயாரிப்பு நிறுவனமான ரிவோல்ட்டிற்கு புனே மற்றும் டெல்லி நகரங்களில் கிடைத்த மிக பெரிய அளவிலான வரவேற்பினால் இந்நிறுவனம் தற்சமயம் இந்தியாவின் மற்ற நகரங்களுக்கு சந்தையை விரிவுப்படுத்த திட்டமிட்டு வருகிறது.

விலை உயர்வுடன் சென்னைக்கு வரும் ரிவோல்ட் ஆர்வி400 எலக்ட்ரிக் பைக்..
எலக்ட்ரிக் மோட்டார்சைக்கிள் தயாரிப்பு நிறுவனமான ரிவோல்ட்டிற்கு புனே மற்றும் டெல்லி நகரங்களில் கிடைத்த மிக பெரிய அளவிலான வரவேற்பினால் இந்நிறுவனம் தற்சமயம் இந்தியாவின் மற்ற நகரங்களுக்கு சந்தையை விரிவுப்படுத்த திட்டமிட்டு வருகிறது.