விலை குறைவான எலெக்ட்ரிக் காரை இந்தியாவில் களமிறக்குகிறது ஹூண்டாய்!

கோனா எலெக்ட்ரிக் காரைவிட விலை குறைவான புதிய எலெக்ட்ரிக் காரை இந்தியாவில் களமிறக்க உள்ளதாக ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

விலை குறைவான எலெக்ட்ரிக் காரை இந்தியாவில் களமிறக்குகிறது ஹூண்டாய்!
கோனா எலெக்ட்ரிக் காரைவிட விலை குறைவான புதிய எலெக்ட்ரிக் காரை இந்தியாவில் களமிறக்க உள்ளதாக ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.