ஹூண்டாய் ஐ20 கார் பிரியர்களுக்கு காத்திருக்கும் நற்செய்தி... வருகிறது புது வேரியண்ட்...!

ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ள புதிய தலைமுறை ஐ20 மாடலின் தோற்றம் மற்றும் காரில் வழங்கப்பட்டுள்ள தொழிற்நுட்பங்கள் குறித்த தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

ஹூண்டாய் ஐ20 கார் பிரியர்களுக்கு காத்திருக்கும் நற்செய்தி... வருகிறது புது வேரியண்ட்...!
ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ள புதிய தலைமுறை ஐ20 மாடலின் தோற்றம் மற்றும் காரில் வழங்கப்பட்டுள்ள தொழிற்நுட்பங்கள் குறித்த தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.