ஹூண்டாய் வெனியூ காரில் 1.5 லிட்டர் டீசல் மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!

ஹூண்டாய் வெனியூ காரில் 1.5 லிட்டர் டீசல் எஞ்சின் மாடல் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

ஹூண்டாய் வெனியூ காரில் 1.5 லிட்டர் டீசல் மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!
ஹூண்டாய் வெனியூ காரில் 1.5 லிட்டர் டீசல் எஞ்சின் மாடல் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.