ஹூண்டாய் வெனியூ பிஎஸ்6 டீசல் மைலேஜ் விபரம் வெளியானது!

ஹூண்டாய் வெனியூ காரின் பிஎஸ்6 டீசல் மாடலின் மைலேஜ் விபரம் வெளியாகி உள்ளது. மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா டீசல் விலக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த வெற்றிடத்தை வெனியூ டீசல் பிஎஸ்6 நிரப்புவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

ஹூண்டாய் வெனியூ பிஎஸ்6 டீசல் மைலேஜ் விபரம் வெளியானது!
ஹூண்டாய் வெனியூ காரின் பிஎஸ்6 டீசல் மாடலின் மைலேஜ் விபரம் வெளியாகி உள்ளது. மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா டீசல் விலக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த வெற்றிடத்தை வெனியூ டீசல் பிஎஸ்6 நிரப்புவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.