ஹோண்டா சிட்டி காருக்கு போட்டியாக புதிய செடான் கார் மாடலை உருவாக்கும் டாடா!

டாடா அல்ட்ராஸ் காரின் அடிப்படையில் புதிய செடான் கார் மாடலை உருவாக்கும் பணிகளில் டாடா மோட்டார்ஸ் இறங்கி உள்ளதாக செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது.

ஹோண்டா சிட்டி காருக்கு போட்டியாக புதிய செடான் கார் மாடலை உருவாக்கும் டாடா!
டாடா அல்ட்ராஸ் காரின் அடிப்படையில் புதிய செடான் கார் மாடலை உருவாக்கும் பணிகளில் டாடா மோட்டார்ஸ் இறங்கி உள்ளதாக செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது.