ஹோண்டா சிபி500எக்ஸ் பைக்கில் என்னென்ன வசதிகளை எதிர்பார்க்கலாம்..?

ஹோண்டா மோட்டார்சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் இந்தியா நிறுவனம் புதிய அட்வென்ஜெர் வகை பைக்கான சிபி500எக்ஸ்-ஐ இந்திய சந்தையில் விரைவாக அறிமுகப்படுத்த தயாரிப்பு பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளது.

ஹோண்டா சிபி500எக்ஸ் பைக்கில் என்னென்ன வசதிகளை எதிர்பார்க்கலாம்..?
ஹோண்டா மோட்டார்சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் இந்தியா நிறுவனம் புதிய அட்வென்ஜெர் வகை பைக்கான சிபி500எக்ஸ்-ஐ இந்திய சந்தையில் விரைவாக அறிமுகப்படுத்த தயாரிப்பு பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளது.