ஹானர் 30ப்ரோ மற்றும் ஹானர் 30ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகம்.!

ஹானர் நிறுவனம் இன்று ஹானர் 30ப்ரோ மற்றும் ஹானர் 30ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி சாதனங்களை சீனாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது, குறிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட்போன் மாடல்ககள் சிறந்த தொழில்நுட்ப வசதியுடன் வெளிவந்துள்ளன.

ஹானர் 30ப்ரோ மற்றும் ஹானர் 30ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகம்.!
ஹானர் நிறுவனம் இன்று ஹானர் 30ப்ரோ மற்றும் ஹானர் 30ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி சாதனங்களை சீனாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது, குறிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட்போன் மாடல்ககள் சிறந்த தொழில்நுட்ப வசதியுடன் வெளிவந்துள்ளன.