ஹார்லி டேவிட்சன் லைவ்வயர் பைக்கை விட காஸ்ட்லீயான விலையில் புதிய ராயல் எண்ட்பீல்ட் எலக்ட்ரிக் பைக்...

ராயல் எண்ட்பீல்டு நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் வெற்றிடமாக உள்ள எலக்ட்ரிக் பைக்குகள் பிரிவில் நுழைவதற்கான தனது விருப்பத்தை புதிய எலக்ட்ரிக் பைக் ஒன்றின் மூலமாக வெளிப்படுத்த பல வருடங்களாக திட்டமிட்டு வருகிறது. ஆனால் அதற்கான அறிவிப்புகள் இதுவரை வெளிவரவில்லை.

ஹார்லி டேவிட்சன் லைவ்வயர் பைக்கை விட காஸ்ட்லீயான விலையில் புதிய ராயல் எண்ட்பீல்ட் எலக்ட்ரிக் பைக்...
ராயல் எண்ட்பீல்டு நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் வெற்றிடமாக உள்ள எலக்ட்ரிக் பைக்குகள் பிரிவில் நுழைவதற்கான தனது விருப்பத்தை புதிய எலக்ட்ரிக் பைக் ஒன்றின் மூலமாக வெளிப்படுத்த பல வருடங்களாக திட்டமிட்டு வருகிறது. ஆனால் அதற்கான அறிவிப்புகள் இதுவரை வெளிவரவில்லை.