ஹீரோ இணையத்தள பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் 160ஆர்... விற்பனை எப்போது துவங்கும்..?

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் நடைபெற்ற டெல்லி ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் கலந்து கொள்ளாவிட்டாலும், ஹீரோ வோர்ல்டு 2020 என்ற தனது சொந்த மீடியா கண்காட்சியில் தனது புதிய தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி வருகிறது.

ஹீரோ இணையத்தள பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் 160ஆர்... விற்பனை எப்போது துவங்கும்..?
ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் நடைபெற்ற டெல்லி ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் கலந்து கொள்ளாவிட்டாலும், ஹீரோ வோர்ல்டு 2020 என்ற தனது சொந்த மீடியா கண்காட்சியில் தனது புதிய தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி வருகிறது.