ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200 பிஎஸ்6 பைக்கின் ஆற்றல் அளவுகள் குறைப்பு... கெர்ப் எடை அதிகரித்தது...

ஹீரோ நிறுவனத்தில் இருந்து கடந்த ஆண்டு பைக் ஆஃப் தி இயர் 2019 விருதை பெற்ற எக்ஸ்பல்ஸ் 200 பைக் பிஎஸ்6 தரத்திற்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அப்டேட்டால் என்ஜின் பைக்கிற்கு வழங்கக்கூடிய ஆற்றல் அளவு கணிசமான அளவு குறைந்துள்ளது.

ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200 பிஎஸ்6 பைக்கின் ஆற்றல் அளவுகள் குறைப்பு... கெர்ப் எடை அதிகரித்தது...
ஹீரோ நிறுவனத்தில் இருந்து கடந்த ஆண்டு பைக் ஆஃப் தி இயர் 2019 விருதை பெற்ற எக்ஸ்பல்ஸ் 200 பைக் பிஎஸ்6 தரத்திற்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அப்டேட்டால் என்ஜின் பைக்கிற்கு வழங்கக்கூடிய ஆற்றல் அளவு கணிசமான அளவு குறைந்துள்ளது.