ஹூவாய் என்ஜாய் 20 ப்ரோ அறிமுகம்:5ஜி ஆதரவு, மூன்று கேமரா., விலை தெரியுமா?

ஹூவாய் நிறுவனத்தின் என்ஜாய் 20 ப்ரோ மாடல் 5ஜி ஆதரவோடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய மாடல் மீடியா டெக் டைமன்சிட்டி 800 எஸ்ஓசி உடன் வருகிறது. மூன்று பின்புற கேமரா, வாட்டர் டிராப் ஸ்டைன் டிஸ்ப்ளே நாட்ச் வசதி உள்ளிட்ட வசதிகளோடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஹூவாய் என்ஜாய் 20 ப்ரோ அறிமுகம்:5ஜி ஆதரவு, மூன்று கேமரா., விலை தெரியுமா?
ஹூவாய் நிறுவனத்தின் என்ஜாய் 20 ப்ரோ மாடல் 5ஜி ஆதரவோடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய மாடல் மீடியா டெக் டைமன்சிட்டி 800 எஸ்ஓசி உடன் வருகிறது. மூன்று பின்புற கேமரா, வாட்டர் டிராப் ஸ்டைன் டிஸ்ப்ளே நாட்ச் வசதி உள்ளிட்ட வசதிகளோடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.