1ரூபா செலவில்லாம 32,000 கிமீ ஓட்டியாச்சு.. கோனா மின்சார காரின் உரிமையாளர் பெறுமிதம்.. இது உண்மைதானா?

கோனா காரின் வியக்கை வைக்கும் பயன்பாடுகுறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் தொடர்ச்சியாக காணலாம்.

1ரூபா செலவில்லாம 32,000 கிமீ ஓட்டியாச்சு.. கோனா மின்சார காரின் உரிமையாளர் பெறுமிதம்.. இது உண்மைதானா?
கோனா காரின் வியக்கை வைக்கும் பயன்பாடுகுறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் தொடர்ச்சியாக காணலாம்.