11 மணி நேர பேட்டரி திறன் கொண்ட ஜெப்ரானிக்ஸ் இயர்ஃபோன் அறிமுகம்

ஜெப்ரானிக்ஸ் நிறுவனம், AAC கோடெக் உதவியுடன் 11 மணிநேர பேட்டரி திறன் கொண்ட ஜெப் ஸோல் என்ற புதிய வயர்லெஸ் இயர்ஃபோனை அறிமுகம் செய்துள்ளது. 

11 மணி நேர பேட்டரி திறன் கொண்ட ஜெப்ரானிக்ஸ் இயர்ஃபோன் அறிமுகம்
ஜெப்ரானிக்ஸ் நிறுவனம், AAC கோடெக் உதவியுடன் 11 மணிநேர பேட்டரி திறன் கொண்ட ஜெப் ஸோல் என்ற புதிய வயர்லெஸ் இயர்ஃபோனை அறிமுகம் செய்துள்ளது.