1.25 லிட்டர் என்ஜினுடன் 2020 சுசுகி சியாஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் அறிமுகம்

கவனிக்கத்தக்க காஸ்மெட்டிக் மாற்றங்கள் மற்றும் 1.25 லிட்டர் என்ஜினுடன் 2020 சியாஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் தாய்லாந்து மார்க்கெட்டில் அறிமுகமாகியுள்ளது. சியாஸ் மாடலின் இந்த புதிய வெர்சன் கார் குறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

1.25 லிட்டர் என்ஜினுடன் 2020 சுசுகி சியாஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் அறிமுகம்
கவனிக்கத்தக்க காஸ்மெட்டிக் மாற்றங்கள் மற்றும் 1.25 லிட்டர் என்ஜினுடன் 2020 சியாஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் தாய்லாந்து மார்க்கெட்டில் அறிமுகமாகியுள்ளது. சியாஸ் மாடலின் இந்த புதிய வெர்சன் கார் குறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.