14நாட்கள் பேட்டரி பேக்கப் வசதியுடன் ஹூவாய் ஸ்மார்ட்வாட்ச் அறிமுகம்.!

ஹூவாய் நிறுவனம் தனது ஹூவாய் வாட்ச் ஜிடி 2இ ஸ்மார்ட் வாட்ச் மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது, குறிப்பாக இதில் அருமையான சிப்செட் வசதி மற்றும் அருமையான தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

14நாட்கள் பேட்டரி பேக்கப் வசதியுடன் ஹூவாய் ஸ்மார்ட்வாட்ச்  அறிமுகம்.!
ஹூவாய் நிறுவனம் தனது ஹூவாய் வாட்ச் ஜிடி 2இ ஸ்மார்ட் வாட்ச் மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது, குறிப்பாக இதில் அருமையான சிப்செட் வசதி மற்றும் அருமையான தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.