15.5 இல்லை... 17 பிஎச்பி-ல் இயங்கவுள்ள பிஎஸ்6 பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ்160...

பிஎஸ்6 அப்டேட்டால் பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் 160 மாடலின் என்ஜின் வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலின் அளவு கவனிக்கத்தக்க வகையில் அதிகரித்துள்ளது. இதுகுறித்த தகவல்களை முழுமையாக இந்த செய்தியில் காண்போம்.

15.5 இல்லை... 17 பிஎச்பி-ல் இயங்கவுள்ள பிஎஸ்6 பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ்160...
பிஎஸ்6 அப்டேட்டால் பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் 160 மாடலின் என்ஜின் வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலின் அளவு கவனிக்கத்தக்க வகையில் அதிகரித்துள்ளது. இதுகுறித்த தகவல்களை முழுமையாக இந்த செய்தியில் காண்போம்.