2 நாள் அழகுக் கலை பயிற்சி.. சென்னையில்!

சென்னை: சென்னையில் 2 நாள் அழகுக் கலை பயிற்சி முகாம் நடைபெறவுள்ளது. கட்டணம் கட்டி இந்த பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 நாள் முகாமில், கற்றுத் தரப்படும் பயிற்சி விவரம்: Skin ScienceSelf GroomingThreadingFacialsWaxingPedicureManicureBleachHair...

2 நாள் அழகுக் கலை பயிற்சி..  சென்னையில்!
சென்னை: சென்னையில் 2 நாள் அழகுக் கலை பயிற்சி முகாம் நடைபெறவுள்ளது. கட்டணம் கட்டி இந்த பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 நாள் முகாமில், கற்றுத் தரப்படும் பயிற்சி விவரம்: Skin ScienceSelf GroomingThreadingFacialsWaxingPedicureManicureBleachHair ScienceBasic Hair CutsHot oil massageGrey CoverageHennah coloringHair wash & ConditioningBasic