2 புதிய பட்ஜெட் கார்களை தயாரிக்கும் மாருதி... ஆல்ட்டோ சகாப்தம் முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு!

மாருதி கார் நிறுவனம் மிக குறைவான விலையிலான இரண்டு புத்தம் புதிய கார் மாடல்களை உருவாக்கி வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

2 புதிய பட்ஜெட் கார்களை தயாரிக்கும் மாருதி... ஆல்ட்டோ சகாப்தம் முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு!
மாருதி கார் நிறுவனம் மிக குறைவான விலையிலான இரண்டு புத்தம் புதிய கார் மாடல்களை உருவாக்கி வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.