2020 கியா சொனேட் எஸ்யூவியின் உட்புறத்தில் என்னென்ன வசதிகளை எதிர்பார்க்கலாம்..?

கியா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தனது மூன்றாவது இந்திய அறிமுக மாடலாக சொனேட் எஸ்யூவியை விரைவில் இந்திய சந்தைக்கு கொண்டுவர தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறது. இதனால் இந்த எஸ்யூவி கார் தற்சமயம் இந்திய சாலைகளில் சோதனை ஓட்டங்களில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

2020 கியா சொனேட் எஸ்யூவியின் உட்புறத்தில் என்னென்ன வசதிகளை எதிர்பார்க்கலாம்..?
கியா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தனது மூன்றாவது இந்திய அறிமுக மாடலாக சொனேட் எஸ்யூவியை விரைவில் இந்திய சந்தைக்கு கொண்டுவர தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறது. இதனால் இந்த எஸ்யூவி கார் தற்சமயம் இந்திய சாலைகளில் சோதனை ஓட்டங்களில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.