2020 பிப்ரவரியில் இந்தியாவில் இருந்து அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட டாப்-20 கார்கள்...

2020 பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாட்டு சந்தைக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட டாப்-20 கார்களின் பெயர்கள் ஏற்றுமதி எண்ணிக்கையுடன் வெளிவந்துள்ளன. இந்திய சந்தையில் தொடர்ந்து மந்த நிலை நிலவி வருவதால் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள் இந்த சூழலை வெளிநாட்டு...

2020 பிப்ரவரியில் இந்தியாவில் இருந்து அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட டாப்-20 கார்கள்...
2020 பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாட்டு சந்தைக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட டாப்-20 கார்களின் பெயர்கள் ஏற்றுமதி எண்ணிக்கையுடன் வெளிவந்துள்ளன. இந்திய சந்தையில் தொடர்ந்து மந்த நிலை நிலவி வருவதால் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள் இந்த சூழலை வெளிநாட்டு சந்தைக்களுக்கு கார்களை ஏற்றுமதி செய்ய பயன்படுத்தி வருகின்றன.