2020 ஹுண்டாய் க்ரெட்டா டர்போ காரில் கூடுதல் ட்ரைவ் மோட்கள்... சாலைகளுக்கான மோட்களும் அதிகரிப்பு

ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து சமீபத்தில் சந்தைக்கு வந்த க்ரெட்டா மாடலில் மூன்று என்ஜின் தேர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. இதில் டர்போ வேரியண்ட் 3 சாலை மோட்களையும், 3 ட்ரைவ் மோட்களையும் பெற்றுள்ளது.

2020 ஹுண்டாய் க்ரெட்டா டர்போ காரில் கூடுதல் ட்ரைவ் மோட்கள்... சாலைகளுக்கான மோட்களும் அதிகரிப்பு
ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து சமீபத்தில் சந்தைக்கு வந்த க்ரெட்டா மாடலில் மூன்று என்ஜின் தேர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. இதில் டர்போ வேரியண்ட் 3 சாலை மோட்களையும், 3 ட்ரைவ் மோட்களையும் பெற்றுள்ளது.