2020 ஹோண்டா பிசிஎக்ஸ்150 மேக்ஸி ஸ்கூட்டரில் புதியதாக 4 நிறத்தேர்வுகள்...

ஹோண்டா மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் 2020 பிசிஎக்ஸ்150 மேக்ஸி ஸ்கூட்டரை புதிய நான்கு நிறத்தேர்வுகளில் தாய்லாந்தில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நான்கு நிறத்தேர்வுகள் என்னென்ன என்பதை இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்ப்போம்.

2020 ஹோண்டா பிசிஎக்ஸ்150 மேக்ஸி ஸ்கூட்டரில் புதியதாக 4 நிறத்தேர்வுகள்...
ஹோண்டா மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் 2020 பிசிஎக்ஸ்150 மேக்ஸி ஸ்கூட்டரை புதிய நான்கு நிறத்தேர்வுகளில் தாய்லாந்தில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நான்கு நிறத்தேர்வுகள் என்னென்ன என்பதை இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்ப்போம்.