2020 ஹார்லி டேவிட்சன் ஃபேட் பாய் இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டது... ஆனா விலைதான் மயக்கத்தை வரவைக்குது...

ஹார்லி டேவிட்சன் இந்தியா நிறுவனம் 2020 ஃபேட் பாய் க்ரூஸர் மாடலை இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 48 மற்றும் 48 ஸ்பெஷல் பைக்குகளுக்கு பிறகு இந்த மார்ச் மாதத்தில் அறிமுகமாகும் மூன்றாவது ஹார்லி டேவிட்சன் பைக் மாடலாக ஃபேட் பாய் விளங்குகிறது.

2020 ஹார்லி டேவிட்சன் ஃபேட் பாய் இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டது... ஆனா விலைதான் மயக்கத்தை வரவைக்குது...
ஹார்லி டேவிட்சன் இந்தியா நிறுவனம் 2020 ஃபேட் பாய் க்ரூஸர் மாடலை இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 48 மற்றும் 48 ஸ்பெஷல் பைக்குகளுக்கு பிறகு இந்த மார்ச் மாதத்தில் அறிமுகமாகும் மூன்றாவது ஹார்லி டேவிட்சன் பைக் மாடலாக ஃபேட் பாய் விளங்குகிறது.