2021 ஆடி ஏ3 செடான் கார் அடுத்த ஆண்டு இந்தியா வருகிறது...!

ஆடி நிறுவனத்தின் பிரபல எண்ட்ரீ-லெவல் காம்பெக்ட் செடான் மாடலான ஏ3-ன் 2021 மை அவதார் கார் அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த புதிய அவதார் மாடலை பற்றிய முழு தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

2021 ஆடி ஏ3 செடான் கார் அடுத்த ஆண்டு இந்தியா வருகிறது...!
ஆடி நிறுவனத்தின் பிரபல எண்ட்ரீ-லெவல் காம்பெக்ட் செடான் மாடலான ஏ3-ன் 2021 மை அவதார் கார் அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த புதிய அவதார் மாடலை பற்றிய முழு தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.