2021 காம்பஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் காரில் அப்டேட்டான டெக்னாலஜிகளை வாரி வழங்கும் ஜீப்...

ஜீப் காம்பஸ் மாடலின் புதிய ஃபேஸ்லிஃப்ட் வெர்சன் அடுத்த 2021ஆம் ஆண்டு துவக்கத்தில் அறிமுகமாகவுள்ளது. அப்டேட்டான வெளிப்புற மற்றும் உட்புறத்தை பெற்றுள்ள இந்த ஃபேஸ்லிஃப்ட் காருக்கு பெரிய அளவில் தொடுத்திரை இன்போடெயின்மெண்ட் சிஸ்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

2021 காம்பஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் காரில் அப்டேட்டான டெக்னாலஜிகளை வாரி வழங்கும் ஜீப்...
ஜீப் காம்பஸ் மாடலின் புதிய ஃபேஸ்லிஃப்ட் வெர்சன் அடுத்த 2021ஆம் ஆண்டு துவக்கத்தில் அறிமுகமாகவுள்ளது. அப்டேட்டான வெளிப்புற மற்றும் உட்புறத்தை பெற்றுள்ள இந்த ஃபேஸ்லிஃப்ட் காருக்கு பெரிய அளவில் தொடுத்திரை இன்போடெயின்மெண்ட் சிஸ்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.