21 நாள் தேசிய ஊரடங்கு! பயன்பாடின்றி நிற்கும் டூ-வீலர்கள்! வைரஸ் தொற்றை தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

கொரோனா அச்சம் காரணமாக நாடு முழுவதும் 21 நாள் முழு ஊரடங்கு அமலுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதனால், பலரின் வாகனம் பயன்படுத்தப்படாமல் அப்படியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை, தற்போது கிருமிகளின் கூடரமாக மாறியிருக்கும். ஆகையால், அவற்றைப்...

21 நாள் தேசிய ஊரடங்கு! பயன்பாடின்றி நிற்கும் டூ-வீலர்கள்! வைரஸ் தொற்றை தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
கொரோனா அச்சம் காரணமாக நாடு முழுவதும் 21 நாள் முழு ஊரடங்கு அமலுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதனால், பலரின் வாகனம் பயன்படுத்தப்படாமல் அப்படியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை, தற்போது கிருமிகளின் கூடரமாக மாறியிருக்கும். ஆகையால், அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னதாக என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும்.