3ம் தேதி கோவை காக்னிசன்ட்டில் பட்டதாரிகளுக்கான வாக் இன் இன்டர்வியூ

சென்னை: கோவையில் உள்ள காக்னிசன்ட் நிறுவனத்தில் வரும் 3ம் தேதி பட்டதாரிகளுக்கான வாக் இன் இன்டர்வியூ நடக்கிறது. கோவையில் உள்ள காக்னிசன்ட் நிறுவனத்தில் வரும் 3ம் தேதி வாக் இன் இன்டர்வியூ நடக்கிறது. இதில் 2015 மற்றும் 2016ல் தேர்ச்சி பெற்ற கலை...

3ம் தேதி கோவை காக்னிசன்ட்டில் பட்டதாரிகளுக்கான வாக் இன் இன்டர்வியூ
சென்னை: கோவையில் உள்ள காக்னிசன்ட் நிறுவனத்தில் வரும் 3ம் தேதி பட்டதாரிகளுக்கான வாக் இன் இன்டர்வியூ நடக்கிறது. கோவையில் உள்ள காக்னிசன்ட் நிறுவனத்தில் வரும் 3ம் தேதி வாக் இன் இன்டர்வியூ நடக்கிறது. இதில் 2015 மற்றும் 2016ல் தேர்ச்சி பெற்ற கலை மற்றும் அறிவியல் பட்டதாரிகள் கலந்து கொள்ளலாம். பணி விபரம் பணியின்